El Titella

Per jugar has de tenir molta flexibilitat.Per parelles n’hi ha un del dos que fa de titella i l’altre és el manipulador del titella. Seguint primer les instruccions de l’entrenador, el manipulador estira suaument els braços, cames,etc.. del “titella”. S’intenta estirar sense forçar, però si treballant els moviments articulars amples. Progressivament s’anirà estirant al titella. Es canvien els papers quan es cregui convenient.