La Xarranca

La xarranca és un joc infantil molt popular arreu de tot el món, si bé en cada lloc se l’anomena de manera diferent (mariola, trucamelo, peregrina …). Hi ha diferents modalitats de joc i aquí t’expliquem una.

Es pinten amb guix 10 quadrats disposats en forma d’avió sobre el sòl, i un nombre de l’un a el deu dins de cada un. En cas que la superfície sigui de terra, es poden marcar els traços amb un palet o qualsevol altre objecte.

El joc consisteix que el jugador llança una pedra plana (també serveix una xapa o un tros de teula) a la casella 1 i ha de arrossegar per tot el recorregut empenyent amb un peu (a peu coix) i sense trepitjar les línies. Si ho aconsegueix, tirarà la pedra a la casella 2 per completar de nou el recorregut des d’aquest punt, i així successivament fins a la 10. Qui arribi a l’objectiu, guanya.

Aquest joc és per a: la concentració, l’equilibri, la punteria, la coordinació
corporal i la paciència.