Les Deu Passades

Aquest joc és de velocitat i estratègia. Hi ha dos equips en un espai determinat. Un equip té la pilota i l’ha de passar amb les mans intentant fer deu passades seguides sense que la pilota caigui a terra. L’equip que no tingui la pilota ha d’intentar interceptar-la i començar de zero la puntuació dels deu passes. S’han de desmarcar amb molta rapidesa. No és permès tornar a passar la pilota a la persona que te l’ha passat. Si algú de l´altre equip toca la pilota es comença de nou la puntuació. Es conten els passes en veu alta.