Polis i Cacos

Es fan 2 equips, un de polis i un de cacos, amb el mateix nombre de jugadors a cada equip. L’equip dels polis deixa 2 minuts per a que els cacos puguin escapar (poden amagar-se), i durant aquests dos minuts s’esperen al que seria la seva base o la presó dels cacos.

Un cop passat aquest temps els polis han de sortir a atrapar als cacos, que hauran d’escapar per no ser atrapats. Quan un poli atrapa a un caco, l’ha d’acompanyar fins a la presó, l’atrapat podrà salvar-se si un company seu que no està atrapat li xoca la mà (sense sortir de la presó). Quan passa un temps límit de 30 minuts i no s’ha atrapat a tothom o quan s’atrapa a tothom abans d’aquests 30 minuts.

Un cop acabada la primera ronda, els polis passen a ser cacos i viceversa i l’objectiu dels nous polis en aquest cas serà:

· Si en la ronda anterior han sigut tots atrapats, atrapar-los en menys temps.

· Si en la ronda anterior no han sigut tots atrapats, aconseguir que passin els 30 minuts i que hi hagin més atrapats que la ronda anterior. No es pot sortir dels límits establerts.