Tallar Fils

N’hi ha un que para i persegueix una sola persona. Quan un altre nen s´interposa (corrent) entre el perseguidor i perseguit, es converteix en perseguit. El perseguidor canvia quan toca a algú o quan es cregui necessari.